DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,


Sizleri '2.İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu’ na davet etmekten onur duyarız.


Hekimlerimiz gittikçe artan bir şekilde geriatrik hastalarla karşılaşmaktadır.


Geriatrik hasta grubunda; tüm sistemlerde birçok fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Bunun yanında eşlik eden hastalıkların sayısı da artmaktadır. Ayrıca; çoklu ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ve fonksiyonel yetersizlikler de oldukça sık görülür. Bu nedenlerden dolayı; yaşlılarda, ilaç tedavisi seçimi ve dozlama özellikleri,  genç erişkinden farklı olabilmektedir. Tedaviler düzenlenirken; geriatrik hastalarda, hedeflerin de değişebildiği unutulmamalıdır. Diğer yandan, hayatın her evresinde önemli olan ‘akılcı ilaç kullanımı’ geriatrinin temel konularından biridir.


Ege Geriatri Bilim Dalı olarak sempozyumumuzda; yaşlılarda sık karşılaşılan kronik hastalıklardaki ilaç tedavilerine ağırlık verdik. Çeşitli hastalıklar ile ilgili ilaç tedavilerini güncel kılavuzlar ışığında incelerken; yaşlılarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve farklılıklar hakkında da farkındalık yaratmak istedik.


Sempozyumumuz; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Geriatri Bilim Dalı tarafından 13 Mart 2019 tarihinde, İzmir’de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi’nde gerçekleştirilecektir.


Siz değerli meslektaşlarımızın ve hocalarımızın katılımı ile anlamlı olacak olan; sempozyumumuzda buluşmak ümidiyle, en iyi dileklerimizi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Z. Fulden Saraç – Uzm. Dr. Aslı Kılavuz

 Sempozyum Başkanları43Gün
17Saat
:
14Dakika
:
04Saniye

ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Gönderim Son Tarihi:

25 Şubat 2019